UVJETI KORIŠTENJA

Korištenjem ove mrežne stranice RENOVE MAX TRADEA d.o.o. smatra se da ste u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate. Ako ih ne prihvaćate, molimo Vas da ne koristite ovu mrežnu stranicu i odmah ju napustite.

Mrežnom stranicom RENOVE MAX TRADEA d.o.o. smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju istoj domeni.

RENOVA MAX TRADE d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja mrežne stranice bez obveze prethodne najave te nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. 

RENOVA MAX TRADE d.o.o. u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Odricanjem od navedene odgovornosti RENOVI MAX TRADE d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo pregledavati, umnožavati, ispisivati i distribuirati (ali ne smijete mijenjati) sadržaj s ovih mrežnih stranica pod uvjetom:

– da ga koristite u informativne, nekomercijalne svrhe i

– da svaka kopija sadržaja koju napravite sadrži obavijest o autorskim pravima ili druge napomene u vezi sa sadržajem.

RENOVA MAX TRADE d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama. Dopušteno je stavljati poveznicu mrežne stranice RENOVE MAX TRADEA d.o.o. na druge stranice.

Nemate pravo umnožavati ili koristiti softver, vlasničke procese ili programe koji se koriste na ovojmrežnoj stranici.

Pregledavanjem ovih stranica pristajete ih koristiti u skladu s važećim zakonima.

Korištenjem i pregledavanjem ove mrežne stranice suglasni ste s korištenjem vaših osobnih podataka u skladu s našom IZJAVOM O PRIVATNOSTI I ZAŠTITOM OSOBNIH PODATAKA.

Iako RENOVA MAX TRADE d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja mrežne stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice. 

Ako nije drugačije naznačeno, sadržaj ove mrežne stranice uređuje RENOVA MAX TRADE d.o.o.

Ove mrežne stranice i njihov sadržaj zaštićeni su zakonom o autorskim pravima. Zadržavamo sva prava koja nisu izričito dana u ovim Uvjetima korištenja.

Zabranjeno je korištenje imena i logotipa RENOVE MAX TRADEA d.o.o. Ako ovim Uvjetima nije izričito predviđeno, nemate pravo koristiti ime RENOVA MAX TRADE d.o.o. i logotip. Ime i/ili logotip ne smijete koristiti u priopćenjima za javnost, reklamama ili na drugim marketinškim materijalima bez obzira na to jesu li su u pisanoj, elektronskoj ili nekoj drugoj formi, osim ako nemate pisanu dozvolu RENOVE MAX TRADEA d.o.o.

Pošalji upit