Reference

Poslovni prostor / COG / Zagreb, Gračanska cesta

Investitor

Centar za organizaciju građenja d.o.o.

Lokacija

Zagreb, Gračanska cesta

opis projekta / radova

Projekt namještaja, razmještaja rasvjete i završnih materijala građevinsko-obrtničkih radova / pločasti namještaj od iverala i masivnog drva