Reference

Prodajno mjesto / Lošinj Hotels & Villas / Zagreb, Gundulićeva ulica

Investitor

Lošinj Hotels & Villas turistička agencija

Lokacija

Zagreb, Gundulićeva ulica

opis projekta / radova

Projekt interijera i opreme / pločasti namještaj od iverala, šperploče, aluminijskog lima i tkanine PES