GDPR

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN RH 48/18), RENOVA MAX TRADE d.o.o. na svojoj mrežnoj stranici objavljujemo sljedeću

IZJAVU O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zadnja izmjena: 26. 3. 2019.

Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR, punim imenom – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka regulira zaštitu osobnih podataka građana EU. 

RENOVA MAX TRADE d.o.o. dužna je primjenjivati Opću uredbu o zaštiti podataka te se pridržavati svih načela i pravila propisanih Uredbom. Postupanje zaposlenika RENOVE MAX TRADEA d.o.o. temelji se na važećim propisima RH.

Uvod

RENOVA MAX TRADE d.o.o. iz Zagreba pravna je osoba registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: RENOVA MAX TRADE).

Ovu mrežnu stranicu uređuje RENOVA MAX TRADE (u daljnjem tekstu “mi”, “nas” ili “naš”).

Ove informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka (“Izjava o privatnosti”) objašnjavaju kako štitimo informacije o posjetiteljima prikupljene putem ove mrežne stranice (u daljnjem tekstu “ova mrežna stranica”) 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kao posjetitelj niste obvezni podnijeti vaše osobne podatke za korištenje ove mrežne stranice. Bez obzira na to, ova mrežna stranica može prikupljati osobne podatke koje posjetitelji dobrovoljno podnose. Ako je to slučaj (na mrežnoj stranici postoji neki sustav ili aplikacija koja se koristi za prikupljanje ili obradu osobnih podataka za razne svrhe, npr. zapošljavanje), privolu za obradu vaših osobnih podataka prikupit će odgovarajući kontrolor osobnih podataka sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ćete dobiti informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka prije nego što bilo koji osobni podatak bude preuzet ili obrađen.

Posebne kategorije osobnih podataka (osobito osjetljivi osobni podaci) neće se prikupljati i obrađivati putem ove mrežne stranice.

Podaci za prijavu, kolačići i mrežni putokazi

Ova mrežna lokacija prikuplja standardne podatke o zapisima, uključujući vašu IP adresu, vrstu preglednika i jezik te vrijeme pristupa. Kako bismo osigurali što bolje funkcioniranje mrežne stranice i omogućili poboljšanu navigaciju, naši davatelji ili mi koristimo kolačiće ili mrežne putokaze za prikupljanje podataka. Ne prikupljamo niti pohranjujemo pojedinačne kolačiće. Imamo pristup samo ukupnim podacima o kolačićima koje upotrebljavamo u funkcionalne svrhe. Korisnici imaju pravo isključiti kolačiće preko svog internetskog preglednika. To može onemogućiti upotrebu određenih dijelova mrežne stranice.

Društvene mreže

Ova mrežna stranica može koristiti aplikacije ili usluge društvenih mreža koje vam omogućuju dijeljenje sadržaja s drugim korisnicima (zajedno s aplikacijama za društvene mreže). Bilo koji osobni podatak ili druga informacija koju možete podijeliti putem aplikacija društvenih mreža može biti pročitana, prikupljena ili korištena od strane drugih korisnika aplikacija za društvene mreže nad kojima imamo malu ili uopće nemamo kontrolu. Stoga ne možemo biti odgovorni za upotrebu, zlouporabu ili zlouporabu bilo kakvih osobnih podataka ili drugih informacija koje ste podijelili putem društvenih mreža.

Sigurnost informacija

Na raspolaganju imamo komercijalne standarde tehnologije i operativne sigurnosti kako bismo  zaštitili sve informacije koje nam posjetitelji osiguravaju putem mrežne stranice od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

Voditelj obrade osobnih podataka

RENOVA MAX TRADE d.o.o. iz Zagreba, Bencekovićeva 33

OIB 76235714363; MBS 081101719

Zaposlenik za zaštitu osobnih podataka

RENOVA MAX TRADE imenovala je zaposlenika za zaštitu osobnih podataka koji je uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka te služi kao kontakt za sva pitanja korisnika ove mrežne stranice u pogledu zaštite njihovih osobnih podataka.

Zaposlenik za zaštitu osobnih podataka u svom djelovanju vrši obradu podataka.

Zoran Rakićević, direktor

RENOVA MAX TRADE d.o.o. iz Zagreba, Bencekovićeva 33

Tajnost i zaštita privatnosti i osobnih podataka

Korisnici ove mrežne stranice mogu očekivati da RENOVA MAX TRADE:

  • štiti osobne podatke korisnika i da će se strogo pridržavati zakona u tom pogledu,
  • neće dati podatke trećoj osobi, osim u slučaju kada je to dopušteno zakonom,
  • prikuplja samo informacije potrebne za zaprimanje Upita i Prijave za zapošljavanje.

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas u roku od 72 sata od trenutka saznanja o povredi. Obavijest o povredi osobnih podataka sadržavat će podatke o razmjerima povrede i obuhvaćenim osobnim podacima.

Pravo na informiranost

Korisnik ove mrežne stranice ima pravo u svakom trenutku tražiti informaciju o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontaktne podatke izvršitelja obrade za zaštitu podataka, koje se kategorije osobnih podataka obrađuju, na koje se razdoblje obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka.

Pravo pristupa

Sukladno članku 15. Opće uredbe korisnik mrežne stranice ima pravo zatražiti informaciju obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primatelju ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, roku pohrane i iznošenju u treće zemlje.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o Izjavi o privatnosti, prikupljanju ili obradi podataka molimo da nas kontaktirate putem kontaktnog obrasca (POVEZNICA na kontaktni obrazac) ili pisanim putem na adresu:

RENOVA MAX TRADE d.o.o.

Bencekovićeva 33

10 020 Zagreb

Zaštita privatnosti djece

Poštujemo zaštitu privatnosti djece u interaktivnom online svijetu. Ova mrežna stranica nije namijenjena djeci mlađoj od 12 godina. Naša pravila zabranjuju prikupljanje ili zadržavanje podataka o osobama mlađima od 12 godina.

Promjene u informacijama o obradi osobnih podataka Povremeno ćemo ažurirati ovu Izjavu o privatnosti, a nakon svake ćemo promjene navesti datum izmjene na vrhu ove stranice koja će biti valjana od toga datuma. Predlažemo da povremeno pregledate ova pravila o privatnosti kako biste bili informirani o načinu na koji štitimo vaše podatke.